શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ૩.૭૯૬ કરોડ ઓછા ફાળવી ભાજપની ગુજરાતને ‘થપ્પડ’

-વિધાનસભામાં સરકાર જવાબ ન આપી શકી -સર્વ શિક્ષા અભિયાનમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સરકારે કરેલી દરખાસ્ત મુજબ ગ્રાન્ટ મળી નથી અમદાવાદ,તા.14 માર્ચ 2017, મંગળવાર શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન ગુજરાત સરકારને રૃ. ૩૭૯૬ કરોડની ઓછી ગ્રાન્ટ મળી હોવાનું જણાવી કોંગ્રેસ દ્વારા મંગળવારે સરકાર પર પસ્તાળ પાડવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસના જૂનિયર-સીનિયર સભ્યો રીતસર તૂટી પડયા હતા. … More શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ૩.૭૯૬ કરોડ ઓછા ફાળવી ભાજપની ગુજરાતને ‘થપ્પડ’

National Family Health Survey’s disappointing data on Gujarat girls having ever attended school

By Mujahid Nafees* The constitution of India resolves to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and secure to all citizens fundamental rights. The principle of gender equality grants equality to women and empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favour of women. Primary education is the foundation on which … More National Family Health Survey’s disappointing data on Gujarat girls having ever attended school

वंचितों को शिक्षा के दायरे से बाहर करने का सरकार का षड़यंत्र

शाला में पंजीकृत बच्चों एवं नियमित उपस्थिति में भी भारी अंतर है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली समाज में एक गहरी खाई बनाने का कार्य कर रही है। पूरे भारत वर्ष में अभी भी 60 लाख से भी ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर… हस्तक्षेप डेस्क March 6,2017 12:22 अहमदाबाद, 06 मार्च। गुजरात में शिक्षा के ताजा हालात, … More वंचितों को शिक्षा के दायरे से बाहर करने का सरकार का षड़यंत्र

Ahmedabad workshop: 10% of India’s schools implement Right to Education; result: 8 crore out of school children

By Our Representative An Ahmedabad declaration on Right to Education (RTE) has claimed that less than 10 per cent of the schools in India are actually implementing the RTE Act in its letter and spirit despite the fact that the Act came into force more than six years ago. Worse, the declaration, which was adopted … More Ahmedabad workshop: 10% of India’s schools implement Right to Education; result: 8 crore out of school children

Wither Right to Education? For 3,10,791 classrooms in Gujarat, there are just 164 science teachers

By Mujahid Nafees* The crucial role of universal elementary education for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all has been accepted since the inception of the Indian Republic. The Directive Principles of State Policy of the Constitution lay down that the state shall provide free and compulsory education to … More Wither Right to Education? For 3,10,791 classrooms in Gujarat, there are just 164 science teachers